ABCIP (Advisory Board on Cancer, Infertility and Pregnancy) De nationale multidisciplinaire adviesgroep rond kanker en zwangerschap

Recent is er een ABCIP platform o.l.v. Frederic Amant, dewelke kan geraadpleegd worden door collega’s i.g.v. kanker tijdens zwangerschap. Bij deze kunnen ze rekenen op een uitgebreid advies van (inter-)nationale experts vanuit alle disciplines. Deze service om patiënten te bespreken is kosteloos en de aanvrager krijgt een mooi uitgebreid advies als medisch verslag

Voor meer informatie: www.vvog.be/abcip-advisory-board-cancer-infertility-and-pregnancy

More News