15/11/2018 - 16/11/2018

24e Oncologiedagen 2018 voor Nederland en Vlaanderen

Geachte collega,
Op 15 en 16 november 2018 zullen de 24e Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen plaatsvinden in Congrescentrum Papendal in Arnhem. Verschillende onderwerpen voor de dagelijkse praktijk zullen aan de orde komen waarbij we vergeleken met vorige jaren, bij elke sessie meer tijd hebben ingepland voor de
discussie. Er zal een keynote lecture komen over de “practice changing” onderzoek bij het mammacarcinoom.
Ook zal aandacht besteed worden aan het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg. Afgelopen week kregen de participerende centra het nieuws van aanpassing van de inclusiecriteria voor de CPCT-02 studie. De nieuwe ”Principal Investigator” van deze studie, Martijn Lolkema zal u informeren over de stand van zaken en vooral over de eerste studieresultaten van deze studie die nu al geleid heeft tot de grootste database ter wereld met “whole genome sequencing data” van metastases en uitkomsten van behandeling. De jonge collegae kunnen opnieuw wedijveren voor de Proefschriftprijs en de Pieter De Mulder Award. Gezien het succes van de Pieter De Mulder Award, is besloten het prijsbedrag verbonden aan deze prijs fors te verhogen naar 15.000 € en de duur die doorgebracht mag worden in het buitenland te verlengen. De vrijdag zal worden afgesloten met een bijzonder onderwerp, namelijk E-nose.
Kortom een gevarieerd programma voor de dagelijkse praktijk voor de perifere en academische artsen betrokken bij de oncologische zorg.
We hopen u allen weer in grote getale te mogen verwelkomen!
Namens de programmacommissie voorzitter,
Sjoerd Hovenga

Programma en informatie: 2nd Announcement

Inschrijving
U kunt zich via www.nvmodagen.nl of de congreskalender op www.congresscare.com inschrijven.

More International meetings